W obecnie panującej rzeczywistości, musimy dostosować się do nowych wytycznych wprowadzonych dla naszego bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy zatem zasady wykonywania czynności sprzątania mające na celu ochronę naszego personelu oraz innych osób przebywających w pomieszczeniu.

Główne zasady bezpieczeństwa to:

  • środki ochrony osobistej dla naszych pracowników (rękawice, maski, płyny do dezynfekcji rąk),
  • codzienny monitoring stanu zdrowia personelu wykonującego czynności sprzątania,
  • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób,
  • kontrole przeprowadzane przez koordynatora obiektu, przebiegają z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.

Wykonujemy usługi dezynfekcji pomieszczeń zgodnie z procedurami wdrożonymi przez Klientów w swoich biurach lub w zgodzie z procedurami firmy sprzątającej.

Oferujemy także zaopatrzenie Państwa firm w środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej takie jak rękawice, maski, przyłbice.

 

Telefon: 791 284 878
E-mail: biuro@sprzatanieiskierka.pl